This Day In History: 1878-07-10

Κατάπλους του πλοίου «Σαλαμίς» μετέφερε στην Κύπρο τον Οθωμανό αξιωματούχο Σαμί Πασά, αντιπρόσωπο του σουλτάνου με το αυτοκρατορικό φιρμάνι που είχε καθυστερήσει πολλές μέρες με οδηγίες προς τον Τούρκο Μουτασαρρίφ (κυβερνήτη) για την παράδοση της Κύπρου στους Βρετανούς