Τον Δεκέμβριο του 1973, οι κάτοικοι των κυπριακών χωριών θα βίωναν για μόνο έναν χρόνο, μία από τις πιο καινοτόμες πράξεις της Τράπεζας Κύπρου: την εξυπηρέτησή τους μέσω της κινητής τράπεζας που κινείτο ως λεωφορείο.

Η επαναστατική αυτή πράξη ήταν εντελώς πρωτοποριακή. Η Τράπεζα Κύπρου, αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία των κατοίκων της υπαίθρου να μεταβούν στην πόλη για να εξυπηρετηθούν ανακοίνωσε τη νέα «εφαρμογή».

«Κινητήν Τράπεζαν εισάγει η Τράπεζα Κύπρου».

«Η Τράπεζα Κύπρου προς καλυτέραν εξυπηρέτησιν του κοινού τής υπαίθρου θέτει είς λειτουργίαν αρχάς του προσεχούς Ιανουαρίου αυτοκινητοτράπεζαν. Η κινητή αύτη τράπεζα θα καλύπτη πολλάς κοινότητας της υπαίθρου με σκοπόν την παροχήν επί τόπου πάσης φύσεως τραπεζικής εξυπηρέτησης».

Σε χρώμα μπλε, προκειμένου να μοιάζει και με τα υποκαταστήματά της. Στο εξωτερικό πλαϊνό μπροστά μέρος έγραφε BANK OF CYPRUS Mobile Bank και στο πίσω μέρος ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Υπηρεσία Υπαίθρου. Επίσης, πάνω δεξιά υπήρχε το έμβλημα της Τράπεζας με την επιγραφή «Κοινόν Κυπρίων», το οποίο υιοθετήθηκε το 1943 και το οποίο παραμένει ίδιο μέχρι σήμερα. Στο εσωτερικό μέρος η αυτοκινητοτράπεζα είχε χώρο υποδοχής και γραφείο με καρέκλες, στο οποίο κάθονταν οι υπάλληλοι της Τράπεζας και οι πελάτες. Ενώ, γύρω – γύρω είχε κουρτίνες στο ίδιο χρώμα με το έμβλημα της Τράπεζας.

Το τέλος της αυτοκινητοτράπεζας

Αν και η Αυτοκινητοτράπεζα, υπήρξε μια ανακούφιση για τον κόσμο της επαρχίας, δυστυχώς λειτούργησε πολύ μικρό διάστημα. Κι αυτό γιατί η εισβολή του 1974 και το ανεπανόρθωτο οικονομικό πλήγμα που προκάλεσε έστρεψε τις δραστηριότητες της Τράπεζας κυρίως στην στήριξη της κυπριακής οικονομίας, προκειμένου να σταθεί ξανά στα πόδια της.