Πηγή: Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, του Άντρου Παυλίδη

Στις 10 Ιουλίου 1918, κυκλοφόρησε το πτώτο φύλλο του εκκλησιαστικού περιοδικού, επίσημου οργάνου της Εκκλησίας της Κύπρου με την ονομασία «Απόστολος Βαρνάβας». Ωστόσο, το περιοδικό είχε κυκλοφορήσει και τον Μάρτιο του 1901 με εκδότη τον Ιωάννη Μακούλη ή Παπαμακούλη όπως ήταν γνωστός. Η ‘εκδοσή του ανεστάλη για οικονομικούς λόγους το 1902 αφού συμπλήρωσε ένα χρόνο ζωής και εξέδωσε 52 τεύχη. Η ζωή του περιοδικού χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

α) Από την πρώτη του έκδοση, στις 10 Ιούλιου 1918, μέχρι και το τεύχος αρ. 130 της 31/13 Ιανουαρίου 1924, οπότε και διέκοψε την έκδοσή του. Κατά το διάστημα αυτό το περιοδικό εκδιδόταν κάθε 15 ημέρες και διευθυντής του ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Παπαπορφυρίου.

β) Την 1η Ιανουαρίου 1929, το περιοδικό επανεκδόθηκε και συνέχισε μέχρι τον Ιούνιο του 1936, οπότε διέκοπη ξανά η έκδοσή του. Κατά τη δεύτερη αυτη περίοδο εξεδόθησαν συνολικά 238 τεύχη και διευθυντές του υπήρξαν ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ιερείδης, ο καθηγητής Σπυρίδων Σπυριδάκης, ο αρχιμανδρίτης Ιππόλυτος Μιχαηλίδης και ο ιεροδιάκονος Παρθένιος Κυρμίτσης. Από το 1929 έως το 1931 το περιοδικό ήταν εβδομαδιαίο και διανεμόταν δωρεάν. Από το 1932 έγινε δεκαπενθήμερο και δεχόταν συνδρομές από 6 σελίνια στο εσωτερικό έως 10 σελίνια για εκτός Κύπρου. Το 1936 το περιοδικό μετετράπη σε μηνιαίο.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1939 και συνεχίζεται έως σήμερα με διάφορες ανωμαλίες λόγω των πολιτικών γεγονότων. Στο περιοδικό δημοσιεύονται τα επίσημα έγγραφα της Εκκλησίας της Κύπρου και διάφορα σχετικά χρονικά, καθώς επίσης μελέτες και άρθρα που αποσκοπούν στη θρησκευτική και ηθική διδασκαλία του Ορθόδοξου λαού της Κύπρου.