Μία υπέροχη, έγχρωμη φωτογραφία του Γρηγόρη Αυξεντίου, κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο. Αν και υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες που αφορούν στη ζωή του ήρωα της ΕΟΚΑ, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι η μοναδική έγχρωμη που δείχνει καθαρά τα χαρακτηριστικά του Υπαρχηγού της οργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως η φωτογραφία επανήλθε στην αρχική της λήη με προσωπικά έξοδα του διαχειριστή της σελίδας Ιστορικές Μνήμες ΕΟΚΑ, ο οποίος απευθύνθηκε στην ομάδα του Past in Color Χρώμα στο Παρελθόν.